2 st Tankbilar, levererade till Räddningstjänsten Enköping Håbo.