System Sala.

Genom åren har Sala Brand kundanpassat och utvecklat ett flertal tekniska lösningar och funktioner.

Se nedan utrustning för skåp och hytt.