Lastväxlarbil.

Ett lastväxlarfordon används för att lyfta upp och transportera främst tankcontainer med vatten, motorspruta (pump) och eventuellt skumvätska.

Lastväxlaren är också behjälplig vad transporter av räddningscontainer, annan utrustning och fordon till olycksplatser.

UTRUSTNING

Bakre skärmar

xxx

Chassimonterat materielskåp

xxx

Materialskåp

xxx

Vikarmskassett

xxx

DOKUMENT

Publika dokument för lastväxlarbil
Nedan finns länkar till dokument för påseende och nedladdning relaterade till lastväxlarbil.

Inget dokument för tillfället.