Kvalitet & miljö.

Företagspolicy

Sala Brand AB levererar funktionsanpassade räddningsfordon och personlig skyddsutrustning
i enlighet med gällande lagar och krav.

Genom systematiskt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete utvecklar och förbättrar vi ständigt vår verksamhet så att:
– våra kunders förväntade och ej uttalade krav uppfylls.
– vår miljöpåverkan blir så låg som möjligt.
– vår personals välbefinnande sätts i fokus.