SPECIALFORDON.

Våra möjligheter att utveckla och tillmötesgå våra kunders önskemål att bygga specialfordon är i princip obegränsade. Vi har genom åren levererat en rad olika specialfordon för brand och räddningsarbete såsom kranbilar, Unimog, mindre insatsbilar, specialutrustade fordon (dykbil) m.m.

ÖVNINGSKABINER

Till SAS Flight Academy fick vi uppdraget att bygga övningskabiner för träning av kabinpersonal vid brand och rökutveckling ombord på flygplan.

Kabinen tillverkades som en skåpcontainer till det yttre och utrustades invändigt som ett flygplan (Boeing 737) med cockpit, toalett, pentry, passagerarkabin samt manöverrum för instruktör och maskinrum för fläktar och rökmaskin. Från manöverpanel dirigeras röken till nio platser i kabinen för att kunna öva olika händelseförlopp och scenario. I kabinen finns även Intercom anläggning och bandspelare för att kunna styra och dokumentera övningarna.