Enheter och funktioner.

Konstruktion

Baserat på ordererkännandet tillika projektordern skapas först layoutritningen i AutoCad (2D). Utifrån chassispecifikationerna anpassas sedan karossen (påbygget) till chassit där även en viktberäkning tas fram för att säkerställa fordonets totalvikt. Karossen ritas sedan ut i Solidworks som 3D modell för att bättre kunna överblicka skåpets uppbyggnad och konstruktion.

Många av våra övriga detaljer och tekniska lösningar är redan standardiserade och sammanställda i objektets ritningsförteckning inför produktionen. Konstruktionsenheten ansvarar även för att rita ut aktuellt el, pneumatik och rörschema tillsammans med programmeringen av funktion och styrsystem.

Tillverkning

På vår tillverkningsenhet produceras fordonens karosser, kassettak, rörsystem och all övrig detaljtillverkning till våra fordon. För svetsning i aluminium används främst Mig/Mag svets med ”push-pull” slangpaket och Tig svets för ämne i stål och rostfritt. Arbetsunderlag som beställningar, arbetsdirektiv och ritningar distribueras via vår server och hanteras direkt.

Enheten ansvara även för galvanisering och hanterar våra fortlöpande kontakter med vår lokala lackerare för detaljer som skall målas.

Montering

Våra montörer har en gedigen kunskap och erfarenhet som fortlöpande uppdateras för att kunna möta marknadens krav och förväntningar på teknik och funktionalitet. Monteringsenheten består av en mekanisk monteringsdel och en del för montering av el och pneumatik. Detaljarbetet för varje grupp leds av underansvariga i samråd med företagets produktionschef.

Utmärkande för Sala Brand och våra montörer i synnerhet är flexibiliteten och viljan att alltid tillmötesgå våra kunders önskemål vilket ofta sker tillsammans i samråd på vår arbetsplats.

Lager

Vårt lager inkluderar idag över 6000 artiklar fördelat på ett produktionslager och ett reservdel / service lager. Genom vårt standardiseringsarbete (System Sala) lagerhåller vi idag ca. 200 produkter vilket möjliggör en effektiv och snabb produktion. Vårt lager för reservdelar och service inkluderar närmare 3000 komponenter för Rosenbauer och Magirus. Lagerenheten ansvarar för att relaterade artiklar för varje produktion lämnas ut till varje projekt samt att inköp av annan utrustning görs till fordonet i enlighet med kundens beställning.

Lager och inköpsenheten säkerställer således att vårt lager är konstant uppdaterat med för verksamheten nödvändig material.

Service

På vår produktionsavdelning finns enheten för reparation och service. Vi har alltid servicepersonal i beredskap på plats i Sala som står till ert förfogande vid behov av service, reparationer eller justering av teknik eller funktion. För akuta och plötsliga ärenden har vi en ambulerande enhet som sluter upp på plats hos er eller där behovet finns.

Våra erfarna servicetekniker vidareutbildas fortlöpande så att vårt långsiktiga samarbete med våra kunder säkerställs efter varje leverans.