Industribrandbil.

Industribrandbilen är speciellt utformat för att kunna säkerställa brandskyddet på platser där hantering av farliga ämnen i stora mängder sker. Fordonet skall fungera och ha en beredskap som en ”självständig enhet” och kunna påbörja en insats innan uppkoppling till brandpost görs. För att detta skall vara möjligt krävs stora tankar för vatten och skum tillsammans med en kraftfull pumpkapacitet. Något standardutförande för industribrandbilen finns inte utan kraven på brandbekämpningen är styrande vid val av prestanda och utrustning.

Den mest avancerade industribrandbilen Sala Brand AB levererat är till Stenungsunds räddningstjänst 2008. Österrikiska Rosenbauer stod för 90% av byggnationen och därefter Sverigeanpassningen av oss som har Rosenbauers agentur i Sverige. Fordonet väger 26 ton och byggdes på ett treaxlat Scania P 380 med styrbar stödaxel. Bilens tankar inkluderar 4000 liter vatten, 1000 liter skumvätska och hanterar dessutom 500 kg pulver. Vattenpumpen (Rosenbauer N100) har en kapacitet på minst 7000 liter per minut när den är ansluten till brandpostnätet. Pumpen har också en högtrycksdel som klarar 200 liter per minut vid 40 bar. Skumpumpen är separat med ett skumdoseringssystem som automatiskt styr inblandningen. På taket sitter dels en släckmast och kanon med 15 meters arbetshöjd som ger 4000 liter per minut och en andra kanon på skåptaket som ger 5000 liter per minut. För att skydda bilen finns ett inbyggt gasvarningssytem som larmar både optiskt och akustiskt om nivåer av kolväten blir för höga runt bilen.

UTRUSTNING

Pumpskåp högersida

2 st intag DN65 tryckförstärkning samt intag DN 125 för vatten från öppen sjö samt tryckförstärkning. Intag DN 65 fyllnadsventil vattentank, intag Externskum samt retur. Uttag 3 st med  val av skuminblandning mellan 1 – 7% på önkat uttag. 1 st högtrycksslangrulle med 80 m x 19 mm slang med Nepiro strålrör 200 l/min 40 bar.

Bomkamera

Kamera märke Orlaco stöt och vibrationssäker, anpassad för nordiskt klimat (-40 ° C / 75 ° C), Vattentät (IP 68), ljuskänslighet: 0,1 lux, med uppvärmning och avimning funktion. Zoom: 72 x

Släcksystem Pulver

Fabrikat: Total PLA500
Handhavande tryck: 14 bar
Kapacitet: 500kg
Prestanda (pulver): Handenhet 2,5kg/sek, Kanon 9kg/sek

Hållare andningsskydd

Hållare för 4 st andningsskydd monterad på utdragbar gejder för enkel påtagning ur materielskåpen.

Manöverpanel Rosenbuaer samt kamera display

Styrning av samtliga funktioner samt skuminblandningspump med visning samt zoom funktion på kamera.

Slangvagnar

4 längder grovslang 25 m x 75 mm, med normalkopplingar, monterade per vagn.

Vatten/skumkanon RM 60 C

Vattenflöde: 5000l/min/10bar (Fullt flöde), 2500l/min/10bar (Reducerat flöde)
Manövrering: 270 graders rotation, 90 graders elevation
Kastlängd: ca. 65/75 meter

Bomkanon med pulvertillsats

Vattenflöde: 4000l/min/10bar (Fullt flöde), 2000l/min/10bar (Reducerat flöde)
Pulver: 9 kg /sek
Manövreringshöjd: 14 meter
Kastlängd: ca. 70 meter
Manövrering: 180 graders rotation, 255 graders elevation

Manöverpanel hytt samt kameradisplay

Informationsdisplay samt styrning av funktioner.
10”, Kameradisplay TFT färg, med visning från 3 olika kameror placerade:
1 st på bommen, 1 st bak, 1 st i fronten med inspelningsmöjlighet.

Bilder

DOKUMENT

Publika dokument för industribrandbilar
Nedan finns länkar till dokument för påseende och nedladdning relaterade till industribrandbilar.

Inget dokument för tillfället.