Organisation.

Marknadsavdelning
Försäljning (Offerter, upphandling och marknadsföring)

Kundsupport
(Teknisk rådgivning och bokning av service)

Orderberedning
(Hanterar projektplanering före och under produktionstiden)

Produktionsavdelning
Tillverkning       (Tillverkning av karosser och övrig detaljer)
Montering          (Mekanisk montering, pneumatik och el)
Konstruktion     (Konstruktionslösningar i mekanik, el, pneumatik, rör och programmering)
Service               (Ansvarar för underhåll, reparationer och ombyggnader)
Inköp, lager       (Inköp till projekt och eget lager)

Administration

Ekonomi (Ekonomi och redovisning)