2 st Släck/Räddningsbil, levererad till Uppsala Brandförsvar. Med nya System Sala, kombi-lucka, som är en kombination av mastbelysning/olycksskylt och lock för automatiska tak-funktioner.

Släck/Räddningsbil, typ BAS 4, levererad till Sörmlandskustens Räddningstjänst.