Släck/Räddningsbil, typ BAS 4, levererad till Sörmlandskustens Räddningstjänst.