Leverans till Nerike Brandkår

2 st Släck/Räddningsbil, levererad till Nerike Brandkår.