Släck/Räddningsbil, levererad till Västerviks Räddningstjänst.