Leverans till Gästrike Räddningstjänst

Tankbil levererad till Gästrike Räddningstjänst.