Terrängtankbil levererad till Strägnäs Räddningstjänst.