Leverans till Gästrike Räddningstjänst

Släck/Räddningsbil, levererad till Gästrike Räddningstjänst.